HSB Brf. Berga

Pågående projekt

Här kan du läsa om våra pågående projekt och hur arbetet fortlöper

Stambyte

De senaste åren har vi diskuterat behovet av att byta ut befintliga vattenledningar och avloppsrör. Detta arbete behöver göras eftersom våra hus nu är nära 50 år gamla. Den tekniska livslängden på materialet är passerat och våra våtutrymmen är inte dimensionerade för det levnadssätt bl.a. duschvanor, som vi har nu för tiden. Investeringarna är viktiga för husens tekniska funktion och ekonomiska värden. Med rätt vald teknik och bra material skall vattenlednings- och avloppsrören fungera 40-50 år framöver.

Projektledningen för dessa relativt omfattande åtgärder har styrelsen beslutat att uppdra åt HSB Nordvästra Skåne. De kommer att bistå föreningen genom hela processen, från inledande information fram till slutbesiktning.

Vi kommer att lägga särskild omsorg på god information och delaktighet för dig som är boende i föreningen. När stambytet och badrumsrenoveringen är klar kan alla glädjas åt nya fräscha badrum med klinker på golv och kakel på vägg, nya vattenlednings- och avloppsrör, väl fungerade tätskikt och golvbrunnar som är en bra garanti för att undvika kostsamma vattenskador.

Viktig information och klarläggande Under tiden NCC arbetar i din lägenhet, och har satt upp Phoniro-lås på din dörr, så är det NCC som ansvarar för arbetsplatsen. Om du vill ta in egna hantverkare för reparationer/arbeten i lägenheten under denna tid så skall NCC alltid kontaktas för godkännande. Se information längre ned.

NCC råder över arbetsplatsen och ansvarar därmed för arbetsmiljö och anställningsvillkor. Anlitar någon boende en egen fönsterputsare eller hantverkare som inte bär föreskriven skyddsutrustning eller kanske t.o.m. köper svart arbetskraft så kan NCC råka illa ut. NCC vill också ha koll på att enbart behöriga personer kommer in i lägenheten.

I någon lägenhet där man nu har egna hantverkare är slutbesiktningen inte utförd. Detta kan resultera i tvist om vem som gjort vad vid en eventuell skada. Anmälan om att använda annan personal än NCC, skall alltid anmälas till Linda Blom.

Felanmälan Vid akuta ärenden, felanmälan, angående stambytet utanför kontorstid, skall det telefonnummer som finns angivna på informationsbladet i varje trappuppgång användas. På dagtid skall Linda Blom kontaktas.

Synpunkter angående stambytet Information från bostadsrättshavarna angående stambytet skall rapporteras till projektsamordnare Linda Blom, tel:042- 199538. Linda återkopplar ärendet till NCC.