HSB Brf Berga är beläget på Västra Berga i Helsingborgs norra del. Stora grönområde med kullarna som utmärkande landmärke gör det till en mycket behaglig miljö för alla att bo och leva i.

Läs mer om HSB Brf Berga


Skadad garageport

Igår inträffade en incident i garaget med en bil som skadade porten. Tyvärr var det så illa att porten fick tas ner och skrotas. Det fanns ingen möjlighet att reparera och sätta tillbaks den.

Detta innebär att en ny port är beställd och kommer levereras om cirka sex veckor.

Nyhetsbrev nummer 2, 2021

Nu finns nyhetsbrev nummer 2 tillgängligt att ladda ner som PDF.

Områdeskontoret öppnar den 12:e april

Måndagen den 12:e april öppnar områdeskontoret igen. Tänk på att Corona-restriktionerna fortfarande gäller. Detta innebär att det endast får vara en besökande åt gången på kontoret. Tänk också på att hålla avstånd. Restriktionerna är till för allas säkerhet!

Så kallt får det vara i din lägenhet

Det är högst individuellt vilken temperatur som uppfattas som behaglig, men det finns riktmärken att gå efter. Folkhälsomyndighetens råd säger att temperaturen bör vara mellan 20 och 24 grader. Och det är bostadsrättsföreningen eller hyresvärden som är skyldig att se till att det finns tillräcklig värme i lägenheterna.

För att mäta din inomhustemperatur på ett korrekt sätt placerar du termometern mitt i rummet minst 1 meter från golvet. Om temperaturen är 21 grader eller mer har du rätt temperatur.

HSB finns mer information om inomhustemperaturen i lägenheten. Här finns också information om hur man själv kan få varmare i sin lägenhet, till exempel genom att lufta elementen.

Föreningen tvingas fälla träd

Föreningen har tvingats att ta bort de tolv träden som stod vid cykelvägen bakom 68an och 4an. Träden var planterade på kommunens mark och de ansåg att föreningen inte beskurit dem ett korrekt sätt.

Föreningen har sedan februari i år försökt få kommunen att ändra sitt beslut så att träden skulle få stå kvar. Kommunen har dock inte varit villiga att ändra sig, trots att föreningen har skött kommunens mark gratis under flera års tid.

Nedanstående svar har inkommit gällande föreningens överklagan till kommunen. De har även skickat samma svar till HD.

Jo, det handlar om en allé med naverlönnar som stympats på ett mycket olämpligt sätt. Detta uppdagades när vi hade en besiktning i området. Dels så har trädens livslängd förkortats, dels så innebär det återkommande beskärning för stadens del med tillhörande kostnader. Utifrån det scenariot så vill jag att föreningen tar bort träden. Detta framfördes vid en träff på plats och senare även skriftligt.