HSB Brf Berga är beläget på Västra Berga i Helsingborgs norra del. Stora grönområde med kullarna som utmärkande landmärke gör det till en mycket behaglig miljö för alla att bo och leva i.

Läs mer om HSB Brf Berga


Stängt på områdeskontoret

Områdeskontoret håller stängt måndagen den 11 september.

Nyhetsbrev juni 2023

Nyhetsbrevet för juni 2023 finns nu tillgängligt under nyhetsbrev juni 2023.

Läckage på fjärrvärmen

Öresundskraft har upptäckt ett läckage på fjärrvärmen utanför Kadettgatan 60. Det kommer därför behöva grävas där. Företaget AKEA kommer att utföra grävningen. Berörda kommer bli informerade när exakt detta kommer ske.

Bokning av gästlägenheter under semestern

Det kommer inte gå att boka gästlägenheterna under veckorna 28–31 på grund av semester. Vill man boka behöver man göra det innan dessa veckorna.

Nyhetsbrev mars 2023

Nyhetsbrevet för mars 2023 finns nu tillgängligt under nyhetsbrev mars 2023.