Föreningen tvingas fälla träd

Föreningen har tvingats att ta bort de tolv träden som stod vid cykelvägen bakom 68an och 4an. Träden var planterade på kommunens mark och de ansåg att föreningen inte beskurit dem ett korrekt sätt.

Föreningen har sedan februari i år försökt få kommunen att ändra sitt beslut så att träden skulle få stå kvar. Kommunen har dock inte varit villiga att ändra sig, trots att föreningen har skött kommunens mark gratis under flera års tid.

Nedanstående svar har inkommit gällande föreningens överklagan till kommunen. De har även skickat samma svar till HD.

Jo, det handlar om en allé med naverlönnar som stympats på ett mycket olämpligt sätt. Detta uppdagades när vi hade en besiktning i området. Dels så har trädens livslängd förkortats, dels så innebär det återkommande beskärning för stadens del med tillhörande kostnader. Utifrån det scenariot så vill jag att föreningen tar bort träden. Detta framfördes vid en träff på plats och senare även skriftligt.