Styrelsen

Styrelsens sammansättning ser ut enligt följande: