Miljö & avfall

Här finner du all viktig information om avfallshantering, miljö, m.m.

Grovsopor

Samtliga grovsoprum i föreningen har stängts hösten 2023. Alla grovsopor, inklusive vitvaror, kan du lämna kostnadsfritt på återvinningscentralen på NSR Väla.

Två gånger per år kommer det finnas två container som är till boendes förfogande. Vart dessa blir placerade samt när de kommer informeras boende om i god tid.

Du kan läsa mer om hur vi ska hantera vårt avfall på bästa sätt på NSR.

Biltvätt

Kontakta områdeskontoret vid intresse att använda biltvätten. Notera att tvätten enbart är till för de bilar där bostadsrättshavaren är ägare. Den som bryter mot detta riskerar att bli uppsagd från rätten att använda biltvätten.

Hundrastning

För allas trevnad och trygghet är det inte tillåtet att rasta hundar på våra gårdar. Skulle det trots detta inträffa en “olycka” måste du plocka upp efter hunden.

Fettratt

Fettrattar finns att hämta på områdeskontoret. Dessa använder vi för att undvika att hälla ut fett i avloppet. Tratten fästs på en PET-flaska och man häller sedan fettet i flaskan. När PET-flaskan är full kastar man den i restavfallet. Detta gör vi för att förebygga att fett fastnar i avloppsrören som till slut kommer att korka igen. Det är en kostsam process att behöva rensa rören.