Medlemsinformation avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja nu utgående årsavgifter med 1,5 % från den 1 oktober 2022.

Avgiftshöjningen beror främst på ökade kostnader såsom el, renhållning och räntor.