Områdeskontoret öppnar den 12:e april

Måndagen den 12:e april öppnar områdeskontoret igen. Tänk på att Corona-restriktionerna fortfarande gäller. Detta innebär att det endast får vara en besökande åt gången på kontoret. Tänk också på att hålla avstånd. Restriktionerna är till för allas säkerhet!