Undvik matfett i avloppet

Den 1 januari 2024 infördes en ny lagstiftning för hantering av ätligt fett och oljor. Det får inte längre kastas i restavfallet, utan ska sorteras som matavfall eller lämnas till återvinningscentral.

NSVA har satt ihop ett informationsblad om hur man på bästa sätt hanterar matfett och oljor. Här beskriver NSVA också riskerna med att hälla ut fett och oljor i diskhon. Läs NSVAs informationsblad här.